شماره حسابهای بانکی

لطفا هزینه پشتیبانی نرم افزارها و یا هرگونه وجه موردنظر خود را به یکی از کارتهای بانکی زیر واریز نموده و یا با ورود به صفحه پرداخت آنلاین به صورت اینترنتی پرداخت نمایید.

 

بانکشماره کارتصاحب حساب
ملت2126 ـ 0293 ـ 3379 ـ 6104مهدی رحمتی پور
انصار0440 ـ 3918 ـ 8110 ـ 6273مهدی رحمتی پور