خرید نرم افزار

جهت خرید هر یک از نرم افزارها هزینه نرم افزار موردنظر را به کارت بانکی زیر واریز نموده و جهت دریافت کد فعالسازی نرم افزار با شماره های درج شده در سایت تماس بگیرید.

 

ملت
شماره حساب1350128522
شماره کارت6104337902932126
شماره شباIR16 0120 0200 0000 1350 1285 22
صاحب حسابمهدی رحمتی پور