شرایط پشتیبانی نرم افزارها

  • پشتیبانی نرم افزارها رایگان نبوده و دریافت هرگونه خدمات شامل نصب و راه اندازی، سوال، رفع اشکال، آموزش و … صرفا با پرداخت هزینه پشتیبانی امکانپذیر می باشد.
  • کلیه خدمات پشتیبانی به صورت غیرحضوری و از راه دور (اینترنتی یا تلفنی) می باشد.
  • جهت پشتیبانی اینترنتی داشتن نرم افزارهای اتصال از راه دور نظیر Any Desk ضروری می باشد.

دانلود نرم افزار Any Desk جهت دریافت پشتیبانی اینترنتی