مرکز دانلود نرم افزارهای مورد نیاز

عنواندانلود
نرم افزار WinRAR جهت باز کردن فایلهای فشرده (نسخه 32 بیتی)
نرم افزار WinRAR جهت باز کردن فایلهای فشرده (نسخه 64 بیتی)
نرم افزار Any Desk جهت اتصال از راه دور و دریافت پشتیبانی اینترنتی