لیست قیمت

قابل توجه کاربران گرامی،
با توجه به اینکه برخی از نرم افزارها دارای دو نسخه و دو قیمت متفاوت می باشند ( نسخه تک کاربره و نسخه تحت شبکه ) و سوال برخی از مشتریان در خصوص تفاوت این دو نسخه به اطلاع می رساند که نسخه تک کاربره و تحت شبکه از لحاظ امکانات تفاوتی با یکدیگر نداشته و فقط از نظر نوع نصب و راه اندازی و تعداد کامپیوترهای استفاده کننده از برنامه متفاوت هستند.
در حالت تک کاربره نرم افزار به صورت ساده روی یک رایانه نصب و استفاده میشود.
در نسخه تحت شبکه نرم افزار روی دو یا چند رایانه که از طریق شبکه با یکدیگر ارتباط دارند نصب شده و به صورت اشتراکی توسط همه سیستمها استفاده می گردد.

 لازم به ذکر است که کلیه قیمتهای درج شده زیر بر حسب تومان می باشد.

عنوان نرم افزارتک کاربرهتحت شبکه
دبیرخانه و صدور نامه اداری250/000 تومان400/000 تومان
ثبت اطلاعات و بایگانی اسناد و مدارک پرسنل250/000 تومان400/000 تومان
ثبت اطلاعات و بایگانی اسناد و مدارک افراد200/000 تومان350/000 تومان
ثبت اطلاعات و بایگانی اسناد و مدارک رزمی کاران200/000 تومان350/000 تومان
ثبت اطلاعات و بایگانی اسناد و مدارک ایثارگران200/000 تومانندارد
دفتر راهنما50/000 تومانندارد

 

 

قیمت هزینه مبلغ هزینه فعالسازی پول وجه پرداخت میزان هزینه قیمت برنامه هزینه نرم افزار